Kot w Butach

Dziecko chce być dobre.
 Jeśli nie umie - naucz,
 Jeśli nie wie - wytłumacz,
 Jeśli nie może - pomóż.

Janusz Korczak

ZAPRASZAMY DZIECI OD 2,5 ROKU DO 6 lat DO
 PRZEDSZKOLA INNEGO NIŻ WSZYSTKIE
Przyjęcia dzieci do przedszkola trwają cały rok w miarę wolnych miejsc.

Nasze przedszkole ukierunkowane jest na wielostronny rozwój dziecka. Stawiamy sobie za cel naukę tolerancji, poszanowania każdego człowieka i świata oraz na rozwój inteligencji emocjonalnej Waszych dzieci.

Przedszkole przyjmuje dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym bezpłatnie. Prowadzimy również bezpłatnie terapię.

Nasze atuty: