Kot w Butach

 

Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu prosimy dokonywać do 10 go każdego miesiąca z dopiskiem w tytule

( czesne za miesiąc ???..) na rachunek bankowy;

81 1160 2202 0000 0001 9523 3089