Kot w Butach

mgr Małgorzata Szczegodzińska

Założycielka i dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Kot w butach". Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Katedra Pedagogiki Specjalnej o specjalności pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe o kierunku menadżer oświaty w zakresie kierowania placówkami oświatowymi przy Uniwersytecie im. Mickiewicza i Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ukończyła studia glottodydaktyczne w zakresie wychowania językowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez B. Racławskiego.

Ukończyła 3 stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Behawioralnej.

Posiada uprawnienia trenera rodzin zastępczych i naturalnych ( prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych) oraz wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem z FAS, ADHD, PDD.

Doświadczenia zawodowe:

Karolina Ochyra

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Akademii Pedagogicznej w Częstochowie. W czerwcu 2015r. ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej a obecnie studiuję terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Ukończyłam szkolenie „Model pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) w przedszkolu” oraz 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam również szkolenie „Cztery pory roku – pedagogika zabawy” oraz brałam udział w warsztatach metodycznych z pedagogiki Celestyna Freineta i w innych licznych warsztatach doskonalących zawód nauczyciela.

Praca z dziećmi towarzyszyła mi od zawsze. Już w gimnazjum  pomagałam młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu zadań domowych oraz starałam się zająć ich czas wolny. Od liceum udzielam się, jako wolontariuszka w Domu Dziecka w Sosnowcu. Po ukończeniu studiów znalazłam zatrudnienie na świetlicy środowiskowej, gdzie poznałam bliżej pracę z „dzieckiem trudnym”, mającym gorsze szanse edukacyjne spowodowane między innymi środowiskiem, sytuacją rodzinną czy też statusem społecznym.  Dzięki tej pracy znalazłam się jako wychowawca na koloniach letnich organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci poznając tam dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Gliwicach, z którą również połączył mnie wolontariat wielopłaszczyznowy (organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce, inicjowanie wyjazdów kulturalnych, krajoznawczych, itp.). Poznałam również osoby działające w TPD i zaprzyjaźniając się z niektórymi z nich mój los związał się również bliżej ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach – zostałam jego wolontariuszką . Aktualnie jestem trenerem kreatywności w CIS-owskim programie MAKGAJWER i wraz ze współtrenerem przygotowuję siedmioosobową drużynę dzieci i młodzieży do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Kreatywności – OczyMaWyobraźniA oraz Odyseja Umysłu, które odbywają się co roku. Naszym sukcesem jest podwójne Wicemistrzostwo Polski. Poznałam również specyfikę działania organizacji TPD będącego rzecznikiem praw dziecka. W roku 2012 weszłam w skład zarządu gliwickiego oddziału miejskiego tejże organizacji na społecznym stanowisku wiceprezesa.

Swoją przygodę z Przedszkolem Kot w Butach rozpoczęłam w roku 2012 trafiając do najmłodszej grupy dzieci, następnie mój los połączył mnie z najstarszymi przedszkolakami, by pomóc im w przygotowaniu do pójścia do szkoły. Dziś wiem, że jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca bacznej i podzielnej uwagi, skupienia, wysiłku oraz kreatywności myślenia. Dzięki swoim podopiecznym zrozumiałam, że KOCHAM TO, CO ROBIĘ I ROBIĘ TO, CO KOCHAM.

Praca z dziećmi w wieku „od przedszkola do Opola” to spełnienie jednego z wielu moich marzeń, sprawia mi ona wiele radości i daje ogromną satysfakcję. Największą nagrodą jest dla mnie uśmiech każdego jednego dziecka, na którym zależy mi podczas codziennej pracy.

mgr Monika Nieborak – psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach magisterium ukończyłam dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Podczas studiów brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i stażach. Miałam okazję odbyć roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, gdzie pracowałam jako jeden z terapeutów w zespole prowadzącym grupę terapeutyczną dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Poznałam tam specyfikę pracy z dziećmi z różnego rodzaju problemami, między innymi: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi czy fobią społeczną. Odbyłam także półroczny staż w szkole podstawowej, podczas którego przyszło mi się zmierzyć z dzieciakami walczącymi z trudnościami życia codziennego, które mogą mieć wpływ na ich sposób funkcjonowania w grupie rówieśniczej, szkolnej czy przedszkolnej, a mianowicie: pojawieniem się nowego rodzeństwa, utratą bliskiej osoby, problemami adaptacyjnymi. Miałam także szansę prowadzić diagnozę sytuacji rodzinnej i psychologicznego rozwoju dzieci z trudnych środowisk oraz uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzaniu interwencji w przypadkach tego wymagających. Przez kilka kolejnych lat brałam także udział w wolontariacie, który odbywał się we wrześniu i polegał na ułatwieniu procesu adaptacyjnego dla dzieci nowych w grupach przedszkolnych.

Moje zainteresowania związane z psychologią obejmują głównie teorie związane z poszukiwaniem dróg wychowania, wspierania rozwoju i pracy z dziećmi w budowaniu prawidłowych relacji zarówno na linii dziecko-wychowawca, ale także na linii dziecko-rodzic. W swojej pracy z maluchami stawiam sobie za główny cel stworzenie środowiska, w którym dzieci czują się bezpiecznie i mają poczucie tego, że niezależnie od trudności z jakimi się borykają znajdują się w miejscu, w którym są w pełni akceptowane i szanowane. Za ogromnie ważne uważam to, aby podczas pracy z dzieckiem, nie zapominać o tym, że jest ono kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym i znaleźć drogę do zbudowania dobrej relacji z nim dopasowaną do jego potrzeb i możliwości. Wierzę w to, że zaufanie dziecka buduje się poprzez wspólne spędzanie czasu, nie tylko podczas nauki czy pracy nad trudnościami dziecka, ale także podczas czasu wolnego. Stąd też za ważną i za razem najprzyjemniejszą część swojej pracy uważam zabawę i rozmowę z maluchami na różne tematy istotne przede wszystkim dla nich. Wierzę bowiem, że wiele można się o dziecku dowiedzieć i wiele można od niego nauczyć, gdy zwyczajnie pozwoli mu się pokazać jego prawdziwą osobowość i mądrość, z której niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. A gdy uda nam się wyjść ze świata „wszechwiedzących dorosłych”, łatwiej jest zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko z dzieckiem, ale też z wspaniałym człowiekiem.

Patrycja Kopernik

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o kierunku „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Obecnie jestem na studiach magisterskich o kierunku „edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Uczestniczyłam w wielu spotkaniach, kursach; m.in. wychowawca kolonijny. Miałam również okazję odbyć kilkumiesięczny wolontariat w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Knurowie. Interesuję się naukami ścisłymi – matematyką, co również chciałabym pogłębić w przyszłości jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe i móc również pracować z dziećmi. Od „małego” nauczanie, pomoc innym w nauce sprawiało mi wiele radości.

Lubię podejmować wyzwania, dlatego wybrałam pracę z dziećmi. Każde dziecko staje się dla mnie osobnym „wyzwaniem” dla którego staram się dobrać indywidualne metody wychowawcze. W mojej pracy największy nacisk kładę na inspirowanie dzieci, pokazanie im różnych dróg działań oraz pobudzanie ich kreatywności w sferze ogólnorozwojowej jak i poszerzanie ich wiedzy, w taki sposób, by nie odczuli nacisku ze strony nauczyciela, lecz traktowali to jako zabawę.

Marta Grzywnowicz

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na Kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Surdopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym.

Uczestniczyłam w licznych warsztatach doskonalących metody pracy z dziećmi. Między innymi warsztaty "Cztery Pory Roku - pedagogika zabawy" prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę II stopnia PSPiA KLANZA.

W dalszym ciągu kontynuuję kształcenie w celu doskonalenia swojego warsztatu nauczyciela. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na kursie „Terapia dzieci z autyzmem”.

Podczas licznych praktyk stacjonarnych jak i wyjazdowych oraz odbytych wolontariatów, miałam kontakt z dziećmi niesłyszącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z wieloma formami pracy głównie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Praca z dziećmi to dla mnie nie tylko wykonywany zawód. To życiowa misja, którą staram się wypełniać jak tylko potrafię najlepiej. 

Uważam, że nie tylko my - nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie - uczymy dzieci. Wiele możemy sami nauczyć się OD dzieci. Każdy poznany mały człowiek, uczy nas czegoś nowego, od każdego czerpiemy nowe doświadczenie - zarówno zawodowe, jak i życiowe. 

Bezpośredni kontakt z dziećmi i obcowanie z nim na co dzień pozwala mi obserwować ich rozwój, zrozumieć ich potrzeby i cieszyć się razem z nimi z każdego - nawet małego - sukcesu. Praca w przedszkolu "Kot Filemon" daje mi właśnie taką możliwość. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi codziennie uczą mnie pokory, cierpliwości, pozwalają cieszyć się nawet najmniejszym powodzeniem. 

Każdy nasz wspólny krok w przód jest ogromnym krokiem milowym w ich życiu, a dla mnie dowodem na to, że to co robię ma sens.

Podczas swojej pracy z dziećmi staram się pamiętać, że dziecko to przede wszystkim mały człowiek - który również miewa gorszy dzień, ma swoje plany, marzenia i własne zdanie. Człowiek, który tak jak każdy z nas zasługuje na szacunek i zrozumienie. 

Uważam, że każde dziecko - niezależnie od wieku - powinniśmy traktować na równi ze sobą, tylko wtedy będziemy w stanie zbudować jego zaufanie i zrozumieć czego potrzebuje.