Kot w Butach

mgr Małgorzata Szczegodzińska

Założycielka i dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Kot w butach". Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Katedra Pedagogiki Specjalnej o specjalności pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe o kierunku menadżer oświaty w zakresie kierowania placówkami oświatowymi przy Uniwersytecie im. Mickiewicza i Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ukończyła studia glottodydaktyczne w zakresie wychowania językowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez B. Racławskiego.

Ukończyła 3 stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Behawioralnej.

Posiada uprawnienia trenera rodzin zastępczych i naturalnych ( prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych) oraz wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem z FAS, ADHD, PDD.

Doświadczenia zawodowe:

Karolina Ochyra

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Akademii Pedagogicznej w Częstochowie. W czerwcu 2015r. ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej a obecnie studiuję terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Ukończyłam szkolenie „Model pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) w przedszkolu” oraz 3-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam również szkolenie „Cztery pory roku – pedagogika zabawy” oraz brałam udział w warsztatach metodycznych z pedagogiki Celestyna Freineta i w innych licznych warsztatach doskonalących zawód nauczyciela.

Praca z dziećmi towarzyszyła mi od zawsze. Już w gimnazjum  pomagałam młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu zadań domowych oraz starałam się zająć ich czas wolny. Od liceum udzielam się, jako wolontariuszka w Domu Dziecka w Sosnowcu. Po ukończeniu studiów znalazłam zatrudnienie na świetlicy środowiskowej, gdzie poznałam bliżej pracę z „dzieckiem trudnym”, mającym gorsze szanse edukacyjne spowodowane między innymi środowiskiem, sytuacją rodzinną czy też statusem społecznym.  Dzięki tej pracy znalazłam się jako wychowawca na koloniach letnich organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci poznając tam dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Gliwicach, z którą również połączył mnie wolontariat wielopłaszczyznowy (organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce, inicjowanie wyjazdów kulturalnych, krajoznawczych, itp.). Poznałam również osoby działające w TPD i zaprzyjaźniając się z niektórymi z nich mój los związał się również bliżej ze stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach – zostałam jego wolontariuszką . Aktualnie jestem trenerem kreatywności w CIS-owskim programie MAKGAJWER i wraz ze współtrenerem przygotowuję siedmioosobową drużynę dzieci i młodzieży do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Kreatywności – OczyMaWyobraźniA oraz Odyseja Umysłu, które odbywają się co roku. Naszym sukcesem jest podwójne Wicemistrzostwo Polski. Poznałam również specyfikę działania organizacji TPD będącego rzecznikiem praw dziecka. W roku 2012 weszłam w skład zarządu gliwickiego oddziału miejskiego tejże organizacji na społecznym stanowisku wiceprezesa.

Swoją przygodę z Przedszkolem Kot w Butach rozpoczęłam w roku 2012 trafiając do najmłodszej grupy dzieci, następnie mój los połączył mnie z najstarszymi przedszkolakami, by pomóc im w przygotowaniu do pójścia do szkoły. Dziś wiem, że jest to praca bardzo odpowiedzialna, wymagająca bacznej i podzielnej uwagi, skupienia, wysiłku oraz kreatywności myślenia. Dzięki swoim podopiecznym zrozumiałam, że KOCHAM TO, CO ROBIĘ I ROBIĘ TO, CO KOCHAM.

Praca z dziećmi w wieku „od przedszkola do Opola” to spełnienie jednego z wielu moich marzeń, sprawia mi ona wiele radości i daje ogromną satysfakcję. Największą nagrodą jest dla mnie uśmiech każdego jednego dziecka, na którym zależy mi podczas codziennej pracy.

mgr Monika Nieborak – psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach magisterium ukończyłam dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Podczas studiów brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i stażach. Miałam okazję odbyć roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, gdzie pracowałam jako jeden z terapeutów w zespole prowadzącym grupę terapeutyczną dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Poznałam tam specyfikę pracy z dziećmi z różnego rodzaju problemami, między innymi: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi czy fobią społeczną. Odbyłam także półroczny staż w szkole podstawowej, podczas którego przyszło mi się zmierzyć z dzieciakami walczącymi z trudnościami życia codziennego, które mogą mieć wpływ na ich sposób funkcjonowania w grupie rówieśniczej, szkolnej czy przedszkolnej, a mianowicie: pojawieniem się nowego rodzeństwa, utratą bliskiej osoby, problemami adaptacyjnymi. Miałam także szansę prowadzić diagnozę sytuacji rodzinnej i psychologicznego rozwoju dzieci z trudnych środowisk oraz uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzaniu interwencji w przypadkach tego wymagających. Przez kilka kolejnych lat brałam także udział w wolontariacie, który odbywał się we wrześniu i polegał na ułatwieniu procesu adaptacyjnego dla dzieci nowych w grupach przedszkolnych.

Moje zainteresowania związane z psychologią obejmują głównie teorie związane z poszukiwaniem dróg wychowania, wspierania rozwoju i pracy z dziećmi w budowaniu prawidłowych relacji zarówno na linii dziecko-wychowawca, ale także na linii dziecko-rodzic. W swojej pracy z maluchami stawiam sobie za główny cel stworzenie środowiska, w którym dzieci czują się bezpiecznie i mają poczucie tego, że niezależnie od trudności z jakimi się borykają znajdują się w miejscu, w którym są w pełni akceptowane i szanowane. Za ogromnie ważne uważam to, aby podczas pracy z dzieckiem, nie zapominać o tym, że jest ono kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym i znaleźć drogę do zbudowania dobrej relacji z nim dopasowaną do jego potrzeb i możliwości. Wierzę w to, że zaufanie dziecka buduje się poprzez wspólne spędzanie czasu, nie tylko podczas nauki czy pracy nad trudnościami dziecka, ale także podczas czasu wolnego. Stąd też za ważną i za razem najprzyjemniejszą część swojej pracy uważam zabawę i rozmowę z maluchami na różne tematy istotne przede wszystkim dla nich. Wierzę bowiem, że wiele można się o dziecku dowiedzieć i wiele można od niego nauczyć, gdy zwyczajnie pozwoli mu się pokazać jego prawdziwą osobowość i mądrość, z której niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. A gdy uda nam się wyjść ze świata „wszechwiedzących dorosłych”, łatwiej jest zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko z dzieckiem, ale też z wspaniałym człowiekiem.

Marta Grzywnowicz

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach na Kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Surdopedagogika z informatyką w kształceniu specjalnym.

Uczestniczyłam w licznych warsztatach doskonalących metody pracy z dziećmi. Między innymi warsztaty "Cztery Pory Roku - pedagogika zabawy" prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę II stopnia PSPiA KLANZA.

W dalszym ciągu kontynuuję kształcenie w celu doskonalenia swojego warsztatu nauczyciela. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na kursie „Terapia dzieci z autyzmem”.

Podczas licznych praktyk stacjonarnych jak i wyjazdowych oraz odbytych wolontariatów, miałam kontakt z dziećmi niesłyszącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z wieloma formami pracy głównie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Praca z dziećmi to dla mnie nie tylko wykonywany zawód. To życiowa misja, którą staram się wypełniać jak tylko potrafię najlepiej. 

Uważam, że nie tylko my - nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie - uczymy dzieci. Wiele możemy sami nauczyć się OD dzieci. Każdy poznany mały człowiek, uczy nas czegoś nowego, od każdego czerpiemy nowe doświadczenie - zarówno zawodowe, jak i życiowe. 

Bezpośredni kontakt z dziećmi i obcowanie z nim na co dzień pozwala mi obserwować ich rozwój, zrozumieć ich potrzeby i cieszyć się razem z nimi z każdego - nawet małego - sukcesu. Praca w przedszkolu "Kot Filemon" daje mi właśnie taką możliwość. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi codziennie uczą mnie pokory, cierpliwości, pozwalają cieszyć się nawet najmniejszym powodzeniem. 

Każdy nasz wspólny krok w przód jest ogromnym krokiem milowym w ich życiu, a dla mnie dowodem na to, że to co robię ma sens.

Podczas swojej pracy z dziećmi staram się pamiętać, że dziecko to przede wszystkim mały człowiek - który również miewa gorszy dzień, ma swoje plany, marzenia i własne zdanie. Człowiek, który tak jak każdy z nas zasługuje na szacunek i zrozumienie. 

Uważam, że każde dziecko - niezależnie od wieku - powinniśmy traktować na równi ze sobą, tylko wtedy będziemy w stanie zbudować jego zaufanie i zrozumieć czego potrzebuje.

 

Izabela Piętak

Jestem absolwentką Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Ukończyłam studia na kierunku „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Posiadam ukończony kurs na wychowawcę kolonijnego. Wielokrotnie miałam możliwość uczestniczenia i współorganizowania turnusów dla dzieci

i młodzieży w różnych zakątkach naszego kraju.

Swoją przygodę w Kocie Filemonie rozpoczęłam we wrześniu 2019 roku. Początkowo w grupie najmłodszej, aktualnie zajmuję stanowisko wychowawcy w grupie starszaków- Wiewiórki. Staram się o to, aby wśród dzieci panowała przyjazna atmosfera, pełna życzliwości i szacunku wobec siebie. Swoją pracę organizuje tak, aby dzieci chciały podejmować nowe wyzwania, zdobywać wiedzę i umiejętności.

Stawiam na kreatywność i wytrwałość u dzieci. Jestem nauczycielem, który wskaże, podpowie kierunek, ale nie będzie dawał gotowych rozwiązań- tylko pozwoli samodzielnie rozwiązać zadanie, czy wykonać prace plastyczne.

Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, a najlepszą nagrodą za włożony trud jest uśmiech dziecka. Możliwość obserwowania postępów przedszkolaków, to jak pokonują trudności, czy zdobywają nowe umiejętności utwierdza mnie w przekonaniu, że wybrałam najlepszą drogę.

Marcelina Lipnicka

Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną. Obecnie poszerzam swoje kompetencje na studiach magisterskich o kierunku Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam już w trakcie studiów licencjackich, pracując jako opiekun dziecięcy w muzycznym klubie malucha.

Moją pasją jest kultura ludowa, co bardzo chętnie wykorzystuję w pracy z dziećmi, zarażając ich miłością do polskich tańców oraz pieśni folklorystycznych. Jestem członkiem Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca, a swoją przygodę z tańcem ludowym rozpoczęłam już w najmłodszych latach.

W pracy z dziećmi staram się umożliwić każdemu z wychowanków możliwość samodzielnego rozwoju zainteresowań, wyobraźni, kreatywnego i samodzielnego myślenia i działania.  Możliwość pracy z dziećmi daje mi bardzo dużo radości, a ich postępy są dla mnie największą nagroda i satysfakcją.

Anna Brand

Jestem studentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Uwielbiam pracę z dziećmi, ponieważ z nimi każdy dzień przybiera inne barwy, żaden nie jest podobny do poprzedniego.

Moim podstawowym celem w tej pracy jest stworzenie atmosfery pełnej radości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa, bowiem najcenniejsze jest szczęście i radość moich podopiecznych.

W każde zadanie, w każdą czynność wkładam dużo serca. Swoją pracę staram się wykonywać dokładnie i z jak największym zaangażowaniem – zależy mi na tym, by każdy dzień spędzany w przedszkolu wpływał na wszechstronny rozwój dzieci.

W myśl słów Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” dążę do tego, by moi wychowankowie z uśmiechem na twarzy witali i żegnali każdy dzień w przedszkolu – jest to najwspanialsza nagroda dla pedagoga.

Maja Gołembska

„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” 

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z wychowaniem fizycznym. Z wyróżnieniem ukończyłam również Państwową Szkołę Muzyczną w Gliwicach w klasie fletu oraz w klasie wokalnej. Muzyka zawsze będzie ważną częścią mojego życia, a przecież „Nic nie dotyka nas głębiej ani szybciej niż muzyka.”, staram się więc wykorzystać ją w pracy z dziećmi. Pozwalają mi na to zwłaszcza prowadzone przeze mnie zajęcia rytmiczne. Dzieci uwielbiam za ich szczerość i otwartość. My, dorośli, wiele powinniśmy się od nich uczyć. Praca nauczyciela jest odpowiedzialnym zadaniem, które wymaga mnóstwa cierpliwości, ale nic nie może się równać radości z oglądania, jak Dziecko zdobywa kolejne etapy rozwoju, jak pokonuje bariery i przeszkody na drodze do kolejnych celów. Pracy z Maluchami w naszym Przedszkolu nie zamieniłabym na żadną inną!

Kinga Pleban

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Obecnie uzupełniam swoje kwalifikacje na kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Jestem certyfikowanym Terapeutą Ręki, ukończyłam kurs diagnozy psychopedagogicznej, animatora czasu wolnego, wychowawcy kolonijnego oraz instruktora tańca. Cała uzyskana wiedza rozwinęła mnie jako nauczyciela, a praca jako wychowawca na pół-koloniach, koloniach oraz jako instruktor tańca ukształtowała mnie jako pedagoga i opiekuna dzieci. Jestem osobą energiczną, otwartą i pełną zapału. Praca z dziećmi to dla mnie niekończące się źródło radości i satysfakcji.

mgr Nicole Bielawska

Ukończyłam Oligofrenopedagogikę w Kolegium Pedagogicznym Politechniki Śląskiej, pedagogikę rewalidacyjną na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie kończę studia podyplomowe o kierunku – wsparcie i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Podczas swojej pracy ukończyłam liczne kursy z zakresu pedagogiki oraz psychologii, które usprawniają moją codzienną pracę. W czasie studiów byłam wolontariuszem w Stowarzyszeniu rodzin i przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”, gdzie poznałam specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Pomogło mi to zdobyć cenne doświadczenie, które wykorzystuje w chwili obecnej w swojej pracy oraz sprawiło, że doceniam każdy dzień w swoim życiu. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi przez dwa lata pomagałam jako wolontariusz na świetlicy szkolnej. Po tym okresie pracowałam jako nauczyciel wspomagający w klasie 3-4, gdzie zdobyłam tytuł nauczyciela kontraktowego. W swojej pracy stawiam na pracę z dziećmi z trudnościami w atmosferze bezpieczeństwa i komfortu. Swoją pracę traktuję jak swoją pasję i staram się by każdy dzień był sukcesem moim i dziecka. W codziennym życiu kieruję się słowami „Powiedz mi – a zapomnę, pokaż- a zapamiętam, pozwól wziąć udział – a zrozumiem”. Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Oliwia Miecznikowska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku psychologii. Jestem w trakcie studiów magisterskich na tym samym kierunku. Praca  z dziećmi daje mi dużą satysfakcję, każdy uśmiech dziecka pokazuje mi, że właśnie to jest praca moich marzeń. 

W trakcie studiów zdałam sobie sprawę z tego jak istotnym elementem dla późniejszego rozwoju człowieka jest jego dzieciństwo. Dlatego też w swojej pracy staram się wykorzystywać pozyskaną wiedzę z zakresu psychologii aby uczyć dzieci prawidłowego postępowania i krzewić właściwe zasady moralne. Dużą wagę przykładam również do wzajemnej integracji dzieci i umiejętności pracy w grupie. Podstawy te mają nie bagatelny wpływ na to jak dziecko w dorosłym życiu będzie potrafiło odnaleźć się w społeczeństwie.

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak