WITAMY
W PRZEDSZKOLU
NIEPUBLICZNYM
WŁĄCZAJĄCYM „KOT
FILEMON
Rok szkolny
2021/2022
„KOT
FILEMON”
_________
MŁODSZY
BRAT KOTA
W BUTACH
Przedszkole „Kot Filemon” powstało w roku 2019 w
odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na tego
typu placówki w naszym mieście.Udało nam się
stworzyć to miejsce na silnych fundamentach
doświadczenia zdobywanego od 2011 roku w
Przedszkolu „Kot wbutach”, które jest „starszym
bratem” „Kota Filemona”.
Nasze przedszkole ukierunkowane jest na
wielostronny rozwój dziecka. Stawiamy sobie za
cel naukę tolerancji, poszanowania każdego
człowieka iświata oraz na rozwój inteligencji
emocjonalnej Waszych dzieci.
KONTAKT
ul. Toszecka 13
44-102 Gliwice
787 036 027
kontakt@przedszkole-kot.pl
www.przedszkole-kot.pl
Dyrektor Przedszkola:
mgr Małgorzata Szczegodzińska
606 690 046
kontakt@przedszkole-kot.pl
Zastępca dyrektora :
mgr Marta Grzywnowicz
787 036 029
mgrzywnowicz.kot@gmail.com
KONTAKT TELEFONICZNY Z NAUCZYCIELAMI GRUP MOŻLIWY JEST POZA GODZINAMI
REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ POD NUMEREM PRZEDSZKOLA.
NASZE GRUPY
5-6LATKI
Grupa starszaków”
4-5LATKI GRUPA JĘZYKOWA
Grupa „średniaków”
3-4LATKI
Grupa „młodszych średniaków”
3-4LATKI
Grupa „młodszych średniaków”
2,5-3LATKI
Grupa maluszków
PLAN DNIA
6:30-8:00 schodzenie się dzieci, zabawa
swobodna
8:00-9:00 poranne rozmowy w kręgu,
ćwiczenia gimnastyczne, czynności
higieniczne przed śniadaniem
9:00-9:30 śniadanie, czynności
higieniczne po śniadaniu (mycie zębów)
9:30-11:00 zajęcia programowe, zajęcia
dodatkowe, spacery, wycieczki
11:00-11:45 zabawy swobodne, zabawy
kierowane przez nauczyciela
11:45-12:00 czynności higieniczne przed
obiadem
12:00-13:00 obiad, czynności
higieniczne po obiedzie (mycie zębów)
13:00-14:30 leżakowanie, zajęcia
relaksacyjne, zajęcia dodatkowe (judo,
tańce, gimnastyka korekcyjna)
14:30-15:00 rozbudzanie się dzieci po
leżakowaniu, czynności higieniczne,
podwieczorek
15:00-15:45 zabawy swobodne w
kącikach tematycznych, zabawy
integracyjne, zabawy ze śpiewem w kole,
zabawy kierowane przez nauczyciela.
15:45-16:30 kontynuacja zajęć
dydaktycznych i wychowawczych, zabawy
w Sali i na placu zabaw, praca indywidualna
z dzieckiem.
16:30-17:30 zabawy swobodne, zabawy
tematyczne w kącikach zainteresowań,
porządkowanie sali, rozchodzenie się
dzieci do domów
PARKING DLA
RODZICÓW
Na parking dla rodziców można
wjechać przez bra przedszkola
znajdującą się od strony ul.Świętej
Małgorzaty.
Brama jest otwarta w godzinach
przyjmowania i odbiorów dzieci, to
jest:
od 6:30-9:00
od 14:30-17:30.
NAJPÓŹNIEJ DO
GODZINY
7:30 DANEGO DNIA
Nieobecności dzieci związane zchorobą,
wizytami lekarskimi, urlopami, świętami, itp.
prosimy zgłaszać
z odpowiednim wyprzedzeniem u nauczycieli
grup, lub pod numerem kontaktowym
Przedszkola.