Kot w Butach

Nasze Przedszkole ukierunkowane jest na wielostronny rozwój dziecka. Kreujemy aktywne i bogate wnętrze naszych dzieci. Uczymy przestrzegania praw dziecka, bierzemy pod uwagę jego potrzeby i oczekiwania rodziców.

Otwieramy Dziecko na świat

Stawiamy sobie za cel naukę tolerancji oraz poznawania każdego człowieka i świata.
 Realizujemy program nauczania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN, wpis do ewidencji placówek oświatowych nr 13/2011/P z dnia 28.XI.2011 r. oraz program autorski.
 Dzieci w naszym Przedszkolu zdobędą odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności. Rozwiną inteligencje emocjonalna.
 Będą szczśliwe i bardziej pewne siebie.
 Pracujemy z dziećmi z orzeczeniami o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia specjalnego.

Nasza oferta skierowana jest do rodziców świadomych, jak ważna jest edukacja w pierwszych latach życia dziecka. Uczymy poprzez zabawę oraz poznanie świata i jego rónorodności.

Pracujemy 12 miesięcy w roku, w godzinach od 6:30 do 17:30 Do dyspozycji dzieci mamy 5 dużych jasnych i przestrzennych sal, kąciki zainteresowań, ciekawe gry i zabawy dydaktyczne. W okresie letnim zajęcia odbywają się na tarasie budynku przedszkola oraz na dużej przestrzeni zielonej. Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw ruchowych oraz duża przestrzeń parkowa i mały ogródek.

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka zatrudniamy psychologa, który na bieżąco niweluje zachowania dysfunkcyjne u dzieci poprzez zajęcia indywidualne z dziećmi oraz kontakty z rodzicami.

W naszym przedszkolu oprócz zajęć dydaktycznych dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

Rytmika

są to zajęcia mające na celu ogólne uwrażliwianie dzieci na muzykę. Głównym założeniem zajęć jest umuzykalnienie dzieci poprzez obcowanie dzieci z muzykę i towarzyszące temu zabawy i ćwiczenia, które mają sprawiać dzieciom radość.

Zajęcia plastyczne

zajęcia, które mają na celu wprowadzanie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę rónymi technikami plastycznymi. W ten sposób pragniemy uwrażliwić dziecko na piękno, a także kształtować w nim zmysł estetyczny.

Zajęcia taneczne

są zajęcia uwrażliwiające na sztukę, oraz rozwijające zdolności taneczne i artystyczne dzieci. Poprzez taniec i ekspresje dzieci rozwijają poczucie harmonii i piękna.

Zajęcia logopedyczne

zajęcia obejmują badania wstępne i rozpoznanie wad wymowy, oraz ich terapie, a w grupach młodszych profilaktykę.

Nauka języka angielskiego.

Warsztaty dla rodziców(konsultacje indywidualne ze specjalistą)  

Zabawa w Judo dla przedszkolaków

Zajęcia dla przedszkolaków, mają na celu wszechstronny rozwój dziecka poprzez gry i zabawy ruchowe, proste techniki judo dostosowane do wieku dziecka. Mają zachęcić przedszkolaki do ruchu, pozwolić na pozytywne wykorzystanie ich energii w bezpiecznej rywalizacji, zaprezentować zasady judo.Podczas wakacji w przedszkolu prowadzone będą zajęcia z Judo również dla dzieci nie uczęszczjących do naszego placówki.


       Przedszkolaki na basenach i szachach

Zajęcia prowadzone są na pływalni “Jasna”. Prowadzone są w formie zabawy, mają na celu oswajanie dzieci z wodą, uczenia podstawowych umiejętności pływackich oraz zasad bezpiecznego poruszania się i korzystania z publicznego basenu.