Kot Filemon

mgr Małgorzata Szczegodzińska 

Założycielka i dyrektor Przedszkola Niepublicznego "Kot w butach". Absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Katedra Pedagogiki Specjalnej o specjalności pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe o kierunku menadżer oświaty w zakresie kierowania placówkami oświatowymi przy Uniwersytecie im. Mickiewicza i Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ukończyła studia glottodydaktyczne w zakresie wychowania językowego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez B. Racławskiego.

Ukończyła 3 stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Centrum Terapii Behawioralnej.

Posiada uprawnienia trenera rodzin zastępczych i naturalnych ( prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych) oraz wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem z FAS, ADHD, PDD.

Doświadczenia zawodowe:

Barbara Bulik

Jestem absolwentką Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach na kierunku Zintegrowana Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne. Od października 2016r poszerzam swoją wiedzę o naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach na kierunku Terapia pedagogiczna i socjoterapia.

Od czasów licealnych związana jestem z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam świetlicę przy parafii św. Józefa w Zabrzu dla dzieci z ubogich rodzin. Ten okres w moim życiu uświadomił mi, że praca z najmłodszymi jest moją pasją i powołaniem. Doświadczenie również zdobywam podczas przeprowadzanych warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz półkolonii organizowanych w Klubie edukacyjnym Mądra Sowa w Zabrzu.

Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych córeczek w wieku 2 i 5 lat. To one dodają mi energii i pokazują każdego dnia co w życiu jest najważniejsze. Jak każdy rodzic borykam się z problemami wychowawczymi, ale to dzięki nim praca z najmłodszymi w przedszkolu mnie nie zaskakuje.

Od sierpnia 2016 roku mam zaszczyt pracować w przedszkolu „Kot w butach” i dzielić się z najmłodszymi swoimi pomysłami oraz przekazywać im największe wartości życiowe. Teraz wiem, że każde ciepłe słowo oraz gest jaki okazuję dzieciom wraca do mnie dwukrotnie odwzajemniony. To dla mnie NAJWIĘKSZA SATYSFAKCJA.

Anna Zakrzewska

Ponad rok temu spełnił się jeden z moich życiowych celów, a mianowicie dostałam pracę w Naszym przedszkolu  na stanowisku asystenta nauczyciela i wtedy też dowiedziałam się jaka to odpowiedzialna, wymagająca cierpliwości, ważna ale przede wszystkim fascynująca praca. Zanim zaczęłam pracę w przedszkolu pracowałam jako opiekunka dziecięca i zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi. U dzieci najbardziej uwielbiam ich szczerość, spontaniczność oraz bezgraniczną wyobraźnię. Każdy mały człowiek potrzebuje indywidualnego spojrzenia i odnalezienia w nim wyjątkowych cech, które będziemy rozwijali.  Praca z dziećmi daje mi mnóstwo radości, ciekawi mnie rozwój dziecka i jego postępy, bo właśnie one są wyznacznikiem jakości naszej pracy. Podczas pracy z dziećmi, nie tylko w przedszkolu, dowiedziałam się, że najcenniejsza  zapłata za włożoną w wychowanie prace to radość i wdzięczność dzieci. Zawsze staram się,  aby czas spędzany z dziećmi był świetną zabawą zarówno dla dzieci jak i dla mnie, bo jak wiadomo najlepiej się uczyć i poznawać nowe rzeczy poprzez zabawę.  

Aktualnie jestem studentką trzeciego roku pedagogiki na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oraz poprzez różne kursy i szkolenia staram się zdobywać jak największą wiedzę z różnych dziedzin pedagogiki, aby wciąż doskonalić swój warsztat pracy.

mgr Ewelina Nowakowska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności profilaktyka społeczna z elementami prewencji oraz studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej. Obecnie podwyższam swoje kwalifikacje o pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

W liceum zostałam wolontariuszką w Domu Małego Dziecka w Gliwicach oraz pomagałam przy różnych wydarzeniach organizowanych dla dzieci, między innymi w Cała Polska Czyta Dzieciom, różnych piknikach rodzinnych i zawodach sportowych dla dzieci.  Wolontariat dawał mi wiele radości. Bardzo się cieszyłam, że w wolnym czasie mogłam robić coś pożytecznego. Swoją obecnością, organizowanymi przeze mnie zajęciami miałam szansę uszczęśliwić dzieci.

Dzięki praktykom studenckim w świetlicy socjoterapeutycznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach poznałam bliżej pracę pedagoga terapeuty, dzięki czemu zdobyłam doświadczenie w prowadzeniu obserwacji, diagnozy oraz organizowaniu zajęć terapeutycznych. W pracy z dziećmi preferuję podejście indywidualne. Zależy mi bardzo, aby każde dziecko zrozumiało przedstawiony materiał i było zadowolone z zajęć. Dzięki takiemu podejściu mam szansę poznać każde dziecko. Staram się również wspierać dzieci w rozwijaniu własnych zainteresowań.

Bliska mojemu sercu jest pedagogika zabawy i pedagogika sportu. Uważam, że poprzez zabawę dziecko kształci swoje zmysły, poznaje samego siebie. Poznaje normy społeczne, reguły postępowania, uczy się uczciwości. Dziecko w zabawie wchodzi w różne sytuacje, pełni różne role, wykonuje różne zadania i dzięki temu mogę odkryć, lepiej poznać jego mocne oraz słabe strony. Natomiast zajęcia ruchowe pozwalają na rozładowanie emocji oraz uczą dzieci współpracy, współdziałania, dyscypliny i zdrowej rywalizacji. Dzięki temu, że sama uwielbiam sport myślę, że łatwiej mi zarazić nim dzieci i pokazać, że w czasach, gdy króluje komputer oraz telewizor wciąż można dobrze bawić się na świeżym powietrzu oraz w sali bez używania urządzeń elektronicznych. Wystarczy wyobraźnia i trochę wolnej przestrzeni.

mgr Malwina Buda – pedagog, terapeuta, tłumacz i lektor Polskiego Języka Migowego

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Terapia pedagogiczna i pedagogika społeczna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz studiów podyplomowych „Polski Język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyłam 3-modułowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Odbyłam także staż oparty na Stosowanej Analizie Zachowania w Centrum Terapii Behawioralnej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach poświęconych tematyce pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz edukacji dzieci niesłyszących. Posiadam certyfikat tłumacza i dyplom lektora Polskiego Języka Migowego.

Swoje doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobyłam pracując na stanowisku wychowawcy kolonijnego, odbywając praktyki w przedszkolach, szkołach, świetlicy socjoterapeutycznej oraz odbywając staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Swoją przygodę z przedszkolem Kot w butach rozpoczęłam w 2015 roku obejmując stanowisko pedagoga. Obecnie pracuję na stanowisku pedagoga terapeuty oraz nauczyciela języka migowego w szkołach policealnych. 

Największą satysfakcję zawodową dają mi osiągane przez nasze dzieci sukcesy. Nawet te najmniejsze motywują mnie do dalszej pracy.  „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy” (P. Coelho). Dzięki pracy z dziećmi zrozumiałam, że przebywanie z nimi wzbogaca człowieka, gdyż wymaga patrzenia na świat ich oczami, co dla nas dorosłych bywa niezwykle trudne.

Dorota Szostok

Pracę w przedszkolu rozpoczęłam jako asystent nauczyciela przedszkola mając za sobą bagaż doświadczeń zdobytych podczas praktyk w placówkach leczniczych, integracyjnych dla dzieci i młodzieży, oświatowo-wychowawczych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych itp.

Obecnie kształcę się w kierunku pedagogiki rewalidacyjnej z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wcześniej ukończyłam rozmaite kursy, szkolenia oraz  warsztaty, głównie z zakresu pracy z dzieckiem, jak:

Ponadto moim hobby jest łowiectwo, które łączę z pedagogiką goszcząc w przedszkolach, przedstawiając otaczającą nas piękną i dziką przyrodę. Wraz z kołem łowieckim prowadzę również aktywną współpracę z dziećmi ze szkół podstawowych organizując m.in. akcje dokarmiania zwierząt i występy sygnalistów.

Justyna Krupa

Praca w Przedszkolu "Kot w butach" to początek mojej drogi zawodowej. Chęć pracy z dziećmi towarzyszyła mi od dawna, jednak myśl o pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zrodziła się podczas studiów ze specjalnością pedagogiki rewalidacyjnej z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Bo gdyby tak rozpocząć pracę z dziećmi od najwcześniejszego etapu rozwoju? Zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby dziecka i zaczynając właśnie od najwcześniejszych lat jego życia, można najwięcej zdziałać. Pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju w miarę jego indywidualnych możliwości to cel, który przyświeca mojej pracy w przedszkolu.

Pierwsze kroki w pracy z dziećmi stawiałam już w technikum, gdzie wraz z kolegami i koleżankami organizowaliśmy coroczne wydarzanie charytatywne "Dreams&Teams" z udziałem najmłodszych. Już wtedy opieka i zabawa z dziećmi na stanowiskach sportowych sprawiała mi wiele radości. Każde kolejne doświadczenie zbierane w dorywczych pracach z dziećmi w roli animatora, wolontariacie w szkole specjalnej i wydarzeniach kulturalnych z udziałem dzieci z niepełnosprawnością, utwierdzało mnie tylko w przekonaniu, że chce podjąć zatrudnienie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

mgr Monika Nieborak - psycholog

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach magisterium ukończyłam dwie specjalizacje: Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny oraz Psychologia Wychowawcza Stosowana. Podczas studiów brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i stażach. Miałam okazję odbyć roczny staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW, gdzie pracowałam jako jeden z terapeutów w zespole prowadzącym grupę terapeutyczną dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Poznałam tam specyfikę pracy z dziećmi z różnego rodzaju problemami, między innymi: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi czy fobią społeczną. Odbyłam także półroczny staż w szkole podstawowej, podczas którego przyszło mi się zmierzyć z dzieciakami walczącymi z trudnościami życia codziennego, które mogą mieć wpływ na ich sposób funkcjonowania w grupie rówieśniczej, szkolnej czy przedszkolnej, a mianowicie: pojawieniem się nowego rodzeństwa, utratą bliskiej osoby, problemami adaptacyjnymi. Miałam także szansę prowadzić diagnozę sytuacji rodzinnej i psychologicznego rozwoju dzieci z trudnych środowisk oraz uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzaniu interwencji w przypadkach tego wymagających. Przez kilka kolejnych lat brałam także udział w wolontariacie, który odbywał się we wrześniu i polegał na ułatwieniu procesu adaptacyjnego dla dzieci nowych w grupach przedszkolnych.

Moje zainteresowania związane z psychologią obejmują głównie teorie związane z poszukiwaniem dróg wychowania, wspierania rozwoju i pracy z dziećmi w budowaniu prawidłowych relacji zarówno na linii dziecko-wychowawca, ale także na linii dziecko-rodzic. W swojej pracy z maluchami stawiam sobie za główny cel stworzenie środowiska, w którym dzieci czują się bezpiecznie i mają poczucie tego, że niezależnie od trudności z jakimi się borykają znajdują się w miejscu, w którym są w pełni akceptowane i szanowane. Za ogromnie ważne uważam to, aby podczas pracy z dzieckiem, nie zapominać o tym, że jest ono kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym i znaleźć drogę do zbudowania dobrej relacji z nim dopasowaną do jego potrzeb i możliwości. Wierzę w to, że zaufanie dziecka buduje się poprzez wspólne spędzanie czasu, nie tylko podczas nauki czy pracy nad trudnościami dziecka, ale także podczas czasu wolnego. Stąd też za ważną i za razem najprzyjemniejszą część swojej pracy uważam zabawę i rozmowę z maluchami na różne tematy istotne przede wszystkim dla nich. Wierzę bowiem, że wiele można się o dziecku dowiedzieć i wiele można od niego nauczyć, gdy zwyczajnie pozwoli mu się pokazać jego prawdziwą osobowość i mądrość, z której niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. A gdy uda nam się wyjść ze świata „wszechwiedzących dorosłych”, łatwiej jest zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko z dzieckiem, ale też z wspaniałym człowiekiem.

 Weronika Krawczyk

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze specjalnością logopedia.Odkąd pamiętam zawsze marzyłam o tym, aby pracować z dziećmi. Moja obecna praca daje mi ogromną satysfakcje, codziennie odkrywam jakie umiejętności i zainteresowania drzemią w małym człowieku, a ja mogę pomóc wspierać jego rozwój. Uśmiech i radość w oczach dzieci, ich zaufanie jakimi mnie darzą są dla mnie nagrodą za moją pracę. Przedszkolaki to wspaniałe i szczere dzieciaki dla, których warto poświęcić swój  czas poprzez naukę i zabawę z nimi. Coraz bardziej przekonuję się pracując z maluchami, że dokonałam dobrego wyboru mojej drogi zawodowej.

 Malwina Orłowska

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach na kierunku Psychologia. Praca z dziećmi - praca w przedszkolu od zawsze była pewnym marzeniem, który we wrześniu 2019 roku mogłam w końcu spełnić, ponieważ dostałam ofertę pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.Każdy dzień tutaj jest wyzwaniem, któremu staram się podołać. Uważam, że jedną z najlepszych form nauki jest obserwacja osób z doświadczeniem, dlatego przywiązuje do tego ogromną wagę podczas każdego dnia pracy.Od najmłodszych lat miałam styczność z dziećmi, natomiast dopiero przebywanie w takim miejscu pokazuje jaki trud należy włożyć w te prace, masę cierpliwości i ogromne serce. Jednak wdzięczność oraz radość, która płynie prosto z serca dzieci jest w stanie wynagrodzić wszystko.Jestem dopiero na początku swojej edukacji w tym kierunku, natomiast każdy kolejny dzień pracy tutaj utwierdza mnie w przekonaniu, że był to dobry wybór.