WITAMY
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
WŁĄCZAJĄCYM „KOT W BUTACH”
Rok szkolny
2020/2021
„KOT W BUTACH”
Przedszkole „Kot w butach”
powstało w roku 2011 w
odpowiedzi na ogromne
zapotrzebowanie na tego typu
placówki w naszym mieście.
Nasze przedszkole ukierunkowane
jest na wielostronny rozwój dziecka.
Stawiamy sobie za cel naukę
tolerancji, poszanowania każdego
człowieka i świata oraz na rozwój
inteligencji emocjonalnej Waszych
dzieci.